Havalandırma teknolojisi

Aktif karbon - Fanlar - Hız kontrol cihazları - Besleme havası üniteleri - Filtre kutusu - Filtre

Filtre teknolojisi

Aktif karbon - Filtre kutusu - Filtre -
Aerosol ayırıcı - Hava temizleyici

Gastronomi

Aerosol separatörleri - Gastro boneler - Aktif karbon - Vantilatörler - Gres separatörleri - Besleme havası üniteleri -
Filtre kutusu

Makine ve ekipman

Fanlar - Hız kontrol cihazları - Besleme havası üniteleri -
Filtre kutusu - Filtre - Aktif karbon

yENİ GENEL KATALOĞUMUZ 2023